นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 65 คน

เยี่ยมชม 33,345 คน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 ก.ค. 63งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ แชร์  
17 ก.ค. 63งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม แชร์  
5 ต.ค. 61รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 แชร์  
5 เม.ย. 61รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา