นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 23,502 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563)

11 มกราคม 2564 7 ครั้ง สุภานัน สีหาเวช แชร์  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563) ลงวันที่ 11 มกราคม 2564

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
แนบประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 120210112_15240965_0183.pdf234.62 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส20210114_10264365_0182.pdf132.42 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา