นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 16 คน

เยี่ยมชม 9,739 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563)

9 ตุลาคม 2563 3 ครั้ง สุภานัน สีหาเวช แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศ ไตรมาส 4 ผสาน.pdf376.33 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา