นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 45 คน

เยี่ยมชม 23,503 คน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

9 ตุลาคม 2563 14 ครั้ง สุภานัน สีหาเวช แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 63.pdf1.14 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา