นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 16 คน

เยี่ยมชม 9,737 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าเสียว หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 กรกฎาคม 2563 12 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ขอประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าเสียว หมู่ที่ 4  โดยกำหนดการขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ 500.- บาท  ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

โทรศัพท์ 045-251991-2

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.2.56 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา