นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 52 คน

เยี่ยมชม 23,496 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าเสียว หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

15 มิถุนายน 2563 20 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าเสียว หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.135.72 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา