นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 57 คน

เยี่ยมชม 23,505 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563 โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าเสียว

24 มีนาคม 2563 19 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563 โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าเสียว ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.2.35 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา