นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 42 คน

เยี่ยมชม 23,490 คน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

9 ตุลาคม 2563 14 ครั้ง สุภานัน สีหาเวช แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
แผนจัดซื้อรถ EMS20201026_10520852_0119.pdf243.37 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา