นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 53 คน

เยี่ยมชม 23,497 คน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ(ผด.2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2563

15 ตุลาคม 2563 37 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631.35 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา