นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 77 คน

เยี่ยมชม 33,316 คน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ต.ค. 63แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ(ผด.2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
9 ต.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
9 ต.ค. 63แผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด.2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
9 ต.ค. 63ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
29 มิ.ย. 63ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
15 พ.ค. 63ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
5 พ.ค. 63ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
26 ก.พ. 63ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
28 มิ.ย. 62แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
2 พ.ย. 61แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
10 ต.ค. 61แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
9 ต.ค. 61เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
31 ต.ค. 60ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แชร์  
31 ต.ค. 60ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา