นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 109 คน

เยี่ยมชม 33,309 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 ม.ค. 64แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 แชร์  
23 มิ.ย. 63การเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น) แชร์  
22 มิ.ย. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 แชร์  
13 มี.ค. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 แชร์  
10 มิ.ย. 62แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แชร์  
30 ม.ค. 62แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 แชร์  
11 ธ.ค. 61แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ฉบับที่ 3 แชร์  
27 พ.ย. 61แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ฉบับที่ 2 แชร์  
13 ก.ค. 61แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 แชร์  
4 ก.ค. 61แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (แก้ไข) ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา