เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนจัดหาพัสดุ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ(ผด.2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 15 ต.ค. 63 หมวดหมู่ แผนจัดหาพัสดุ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
แชร์

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631.29 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนจัดหาพัสดุ

0.01s. 0.50MB