นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 67 คน

เยี่ยมชม 23,514 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 ตุลาคม 2563 34 ครั้ง สุภานัน สีหาเวช แชร์  

องค์การบริหารส่วตำบลทรายมูล  ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

ตามรายละเอียดลิงค์ด้านล่าง

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.129.65 KB   แสดงภาพ
.146.98 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา