นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 12 คน

เยี่ยมชม 9,489 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

1 กันยายน 2563 17 ครั้ง สุภานัน สีหาเวช แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ตามรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.264.32 KB ดาวน์โหลด
.5.87 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา