องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ตามรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง