นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 41 คน

เยี่ยมชม 23,481 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

1 กันยายน 2563 32 ครั้ง สุภานัน สีหาเวช แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  จำนวน  2  อัตรา 

รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

เปลี่ยนภาษา