นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 43 คน

เยี่ยมชม 23,500 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

28 สิงหาคม 2563 53 ครั้ง สุภานัน สีหาเวช แชร์  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ขอขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

1.การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2563  ขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม  พ.ศ.  2563

2.การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2563  ขยายเวลาดังนี้

  งวดที่  1  ชำระภายในเดือนตุลาคม  2563

  งวดที่  2  ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน 2563

  งวดที่  3  ชำระภายในเดือนธันวาคม 2563

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.361.32 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา