นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 58 คน

เยี่ยมชม 23,504 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

17 สิงหาคม 2563 28 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

เรื่อง  ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.396.41 KB ดาวน์โหลด
.444.72 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา