นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 24 คน

เยี่ยมชม 9,728 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

15 กรกฎาคม 2563 13 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.157.92 KB   แสดงภาพ
.152.57 KB   แสดงภาพ
.25.95 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา