นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 59 คน

เยี่ยมชม 23,509 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายละเอียดข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ในสายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

15 กรกฎาคม 2563 28 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

บัญชีรายละเอียดข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ในสายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.139.71 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา