นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 69 คน

เยี่ยมชม 23,440 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายละเอียดข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ในสายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

15 กรกฎาคม 2563 22 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

บัญชีรายละเอียดข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ในสายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.228.72 KB   แสดงภาพ
.227.99 KB   แสดงภาพ
.94.85 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา