นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 32 คน

เยี่ยมชม 9,766 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

15 กรกฎาคม 2563 11 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.3.52 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา