นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 23,516 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

8 ธันวาคม 2563 42 ครั้ง สมปราถน์ โคตดก แชร์  

ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
electionoffice.pdf3.70 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา