นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 50 คน

เยี่ยมชม 23,493 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

15 กรกฎาคม 2563 35 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.129.94 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 8 ภาพ

เปลี่ยนภาษา