องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล นำโดย นายวิเชียร ผลขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค Covid 19 ให้กับอาสามัครสาธารณสุขประจำตำบลทรายมูล เพื่อมอบต่อให้กับประชาชนตำบลทรายมูล