นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 24 คน

เยี่ยมชม 9,731 คน

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค Covid-19

23 มีนาคม 2563 19 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล นำโดย นายวิเชียร ผลขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค Covid 19 ให้กับอาสามัครสาธารณสุขประจำตำบลทรายมูล เพื่อมอบต่อให้กับประชาชนตำบลทรายมูล

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.237.01 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 9 ภาพ

เปลี่ยนภาษา