นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 35 คน

เยี่ยมชม 23,519 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

17 ธันวาคม 2563 38 ครั้ง สมปราถน์ โคตดก แชร์  

โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อำเภอพิบูลมังสาหาร ในการเลือกตั้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563


ประมวลภาพกิจกรรม 10 ภาพ

เปลี่ยนภาษา