นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 198 คน

เยี่ยมชม 33,312 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 ธ.ค. 63โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  แชร์  
22 ต.ค. 63โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลทรายมูล แชร์  
15 ก.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลจัดกิจกรรมทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ประจำปี 2563 แชร์  
15 ก.ค. 63การจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล แชร์  
15 ก.ค. 63การจัดประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล แชร์  
15 ก.ค. 63โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล แชร์  
15 ก.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน แชร์  
23 มี.ค. 63กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค Covid-19 แชร์  
9 มี.ค. 63กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ แชร์  
24 ก.พ. 63โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา