Print this page
วันศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2561 08:48

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561