Hot News :
วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2562 10:21

คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าสารและการมีส่นร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าสารและการมีส่นร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Poll

ประชาชนชาวตำบลทรายมูล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ